Voimakas 8 kW:n laser, missä on neljä kiekkolaseria. Kuva: TRUMPF.

Pumpattu kiekkolaser Tampereelta

Kiekkolaserin periaate

Tyypillisimmät keski-infrapuna-alueen lasersovellukset liittyvät maanmittaukseen, kaukokartoitukseen, geologiaaan, meteorologiaan, ilmakehäfysiikkaan ja seismologiaan. LIDARit ovat olennaisessa osassa laitteissa, jotka kartoittavat kolmiulotteisesti ympäristöä.

Erityisen hyvin tekniikka toimii erilaisten jäännös- ja kasvihuonekaasujen havainnoinnissa: keski-infrapuna-aallonpituusalueella toimivat optoelektroniikan komponentit ja laserabsorptiospektroskopia mahdollistavat näiden kaasujen herkän ja selektiivisen havainnoinnin, minkä ansiosta jo hyvin pieniä kaasumääriä voidaan analysoida luotettavasti.

Galliumantimonidipohjaiset (GaSb) optisesti pumpatut puolijohdekiekkolaserit soveltuvat hyvin tähän tarkoitukseen niille tyypillisen toiminta-aallonpituuden (2-3,5 mikrometriä) ja leveän toimintakaistan (~150 nanometriä) vuoksi. GaSb-pohjaisilla lasereilla on spektroskopian lisäksi myös lukuisia muita käyttökohteita, muun muassa langaton optinen tiedonsiirto, lääketieteen sovellukset kuten mikrokirurgia sekä optinen havainnointitekniikka LIDAR, jossa kartoitetaan laserin avulla kaukaisia kohteita.

Artikkeli perustuu Tampereen teknillisen yliopiston tiedotteeseen.

Jonna Paajasteen väitöskirja tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa torstaina 28.11.2013 kello 12 alkaen Tietotalon salissa TB104. Vastaväittäjänä toimii tohtori Nils Gerhardt (Rühr-Universität Bochum, Saksa). Väitöskirjan tutkimustyö on suoritettu TTY:n optoelektroniikan tutkimuskeskuksessa puolijohdeteknologian tutkimusryhmässä. Tällä hetkellä Jonna Paajaste työskentelee tutkijana NEST-laboratoriossa (National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology) Pisassa, Italiassa.

Juttuja samasta aiheesta

Joidenkin vanhimpien juttujen tekstin näyttämisessä on ongelma. Pyrimme saamaan jutut pikaisesti taas normaaleiksi! Pahoittelut!