Arevan rakentamista EPR-ydinvoimaloista löydetty vaarallinen vika

Su, 04/12/2015 - 22:29 By Jari Mäkinen

Vuonna 2014 liki viiden miljardin euron tappion tehnyt ranskalainen ydinvoimayhtiö Areva on entistä suuremmissa vaikeuksissa: sen rakenteilla olevista uuden sukupolven tekniikkaa käyttävistä EPR-voimaloista on löytynyt suuri ja todennäköisesti hyvin kalliita korjaustoimia vaativa vika. Asiasta kertovat useat ranskalaismediat, mm. Le Monde.

Kyseessä on reaktoriytimen painekattilan teräs, mistä on havaittu liian suuria hiilipitoisuuksia. Hiili heikentää terästä ja tekee sen alttiiksi halkeamille. Hankalinta asiassa on se, että suurimmat hiilipitoisuudet on havaittu reaktorin alapuolella, missä kattilan tulisi olla kaikkein vahvin mahdollisen reaktoriytimen sulamisen vuoksi.

Olkiluodossa rakenteilla oleva ydinvoimala on eräs Arevan EPR-voimalatyömaista, mutta siinä on käytetty kiinalaisen teräsvalmistajan sijaan japanissa tehtyä terästä.  Kiinalaisterästä on sen sijaan käytetty kahdessa Kiinaan Taishaniin tekeillä olevassa ja alkuperäiseen, Ranskan Flamanvilleen tekeillä olevissa voimalassa. Siis suomalaisvoimalan Japanissa tehty teräs täyttää vaatimukset, mutta Kiinassa tehty ei.

Siitä, onko laatuongelmaan syynä Areva vai teräksen tuottaja, ei ole vielä tietoa.

Arevan – ja jo nyt pahasti myöhässä olevien rakennustyömaiden – kannalta tämä on erittäin ikävää, sillä painekattilat ovat voimalarakennuksen kaikkein sisimmässä ytimessä ja niiden vaihtaminen tarkoittaisi mahdollisesti koko voimalan purkamista ja uudelleen rakentamista.

EPRHavaitusta heikkolaatuisesta teräksestä tiedotettiin viime tiistaina. Vian löysi Ranskan ydinturvallisuusviranomainen ASN (Autorité de sûreté nucléaire), joka kertoi havainneensa Flamanvillen reaktorin kattilan teräsnäytteen kemiallisessa ja mekaanisessa testissä epänormaaliuksia, jotka johtuvat liian suuresta hiilen määrästä. Nyt itse painekattilaa on tutkittu ja siitä sekä kiinalaislaitosten kattiloista on lehtitietojen mukaan havaittu samoja heikkouksia.

On siis toistaiseksi epäselvää, tuleeko painekattilat purkaa kokonaan, vai riittääkö niiden jonkinasteinen korjaaminen. Areva ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. ASN on varoittanut löydöstään myös muita maita, niiden joukossa Suomea.

Koska Olkiluodossa käytetty teräs on erilaista ja koska Suomessa laatuvalvonta on ollut nähtävästi tarkempaa, voi olla hyvinkin niin, että Areva voi lopulta kiittää suomalaisviranomaisia tiukkuudestaan: myöhästymiskustannukset ovat minimaalisia verrattuna siihen, jos voimalaitokset joudutaan käytännössä rakentamaan uudelleen.

Ranskan energia-asioista vastaava ministeri Segolene Royal on todennut Reutersin mukaan, että tarkempia tutkimuksia tehdään viimeistään lokakuussa, mutta ASN:n mukaan joitain testejä aletaan tekemään saman tien. Samalla suurimman osan Arevasta omistava hallitus tekee päätöksiä yhtiön tulevaisuudesta, ja voi olla, että raskaat tappiot ajavat Arevan konkurssiin – tai käytännössä uudelleensynnyttämiseen.

Alun perin Olkiluodon uuden EPR-voimala piti kytkeä verkkoon vuonna 2009 ja Flamanvillen ydinvoimalan oli tarkoitus käynnistyä vuonna 2012. Nykyisen kaavailun mukaan Olkiluoto 3 ei ole valmis ennen vuotta 2018 ja Flamanvillen avajaisia oli tarkoitus viettää   vuonna 2017. Nyt aikakin Flamanvillen rakennus viivästyy edelleen, ja mikäli rakennus täytyy tehdä uudelleen, on viivästyminen hyvin merkittävä.

Olkiluodon voimalan hinnaksi arvioitiin aluksi 3 miljardia euroa, mutta nyt hintalapussa on ainakin 9 miljardia. Voimalan tilannut Teollisuuden Voima ja Areva yhdessä partnerinsa Siemensin kanssa ovat oikeustaistelussa toisiaan vastaan miljardiluokan korvausvaatimuksista.

Mikä EPR?

Eurooppalainen painevesireaktori, eli European Pressurized Water Reactor, uuden sukupolven ydinreaktorityyppi, joka perustuu perinteiseen painevesireaktoriin. Sitä kutsutaan yleisesti kolmannen sukupolven ydinvoimalaksi. 

Sen ovat suunnitelleet ja kehittäneet pääasiassa Commissariat à l’Énergie Atomique Ranskassa ja Karlsruhen tutkimuskeskus Saksassa, ja sen markkinoinnista aluksi vastasi Arevan ja saksalaisen Siemensin kollaboraatio. Siemens on sittemmin luopunut ydinvoimalaliiketoiminnasta ja nyt hanke on ranskalaisen Arevan koltoilla.

Olkiluodon ydinvoimala oli tarkoitus olla maailman ensimmäinen EPR-reaktori ja se olisi maailman tehokkain ydinvoimalaitos; sen lämpöteho on 4 300 MW ja sähköteho 1 600 MW. 

Reaktoria on suunniteltu käytettävän kahden vuoden latausväleillä ja sen käyttöiäksi on määritetty 60 vuotta 90 % käyttöasteella. Polttoaineessa on tarkoitus saavuttaa aiempaa korkeampi palama ja sitä kautta parempi polttoainetaloudellisuus. Yhdessä korkean lämpötehon kanssa näiden ominaisuuksien odotetaan tekevän EPR:stä tekniseltä suorituskyvyltään vaikuttavan reaktorin. Parannukset suorituskyvyssä perustuvat toisaalta rikkaampaan ydinpolttoaineeseen, toisaalta reaktorisydämen suunnittelun yhteydessä laskettuihin odotuksiin.

Kuva yllä: Flamanvillen EPR:n ensimmäinen painekattila saapuu työmalle maaliskuussa 2014 (kuva: Flickr / GP Cherbourg)

Otsikkokuva: Olkiluoto 3:n työmaa (kuva: Flickr / BBC World Service)

Muut kuvat: Areva