To, 06/13/2013 - 00:19 By Jari Mäkinen

Yhä useampi leikkaus tehdään robottiavusteisesti, sillä tietokoneavusteinen kirurgia on paitsi tarkempaa, niin myös mahdollistaa leikkausten tekemisen pienten ihoon tehtävien reikien kautta. Näin leikkaus itse saa aikaan hyvin vähän kudosvaurioita, jolloin paraneminen on nopeampaa. Esimerkiksi monet aivoleikkaukset eivät olisi mahdollisia ilman tietokoneiden ja robottikäsivarsien apua.

Robottileikkauksessa kirurgi käyttää robottikäsivarsia koko suoraan työaseman kautta tai tietokoneen ohjaamina. Työasemassa on ohjaimia, joiden avulla kirurgi pystyy siirtämään robotin käsiä haluamallaan tavalla aivan kuten kirurgi tekisi itse, paitsi että robottikäsivarret liikkuvat tasaisemmin ja niissä olevien valojen ja kameroiden avulla kirurgi pystyy tekemään paljon tarkempaa työtä kuin voisi tehdä käsin. Hän voi myös operoida hankalissa paikoissa ihmisen sisällä. Tietokoneohjatuissa leikkauksissa robotti voi tehdä ennalta määrättyjä toimia itse, koko ajan toki valvottuna, ja kirurgi lähinnä osoittaa minne käsivarsien tulee mennä ja mitä niiden tulee tehdä. Monet aivoleikkaukset ovat tällaisia tietokoneavusteisesti tehtyjä operaatioita, sillä potilaan pää on kuvattu etukäteen tarkasti ja toimenpide on suunniteltu huolellisesti.

Ensimmäinen leikkausrobotti oli vuonna 1985 käyttöön otettu PUMA 200, joka pystyi asettamaan tarkasti neulan aivoon haluttuun kohtaan. Nykyisin yleisin käytössä oleva laitteisto on amerikkalaisen Intuitive Surgical -yhtiön da Vinci, joka on myös kuvassa.

Kuva: Intuitive Surgical