oikeustiede

Täysin erilainen @suoranalabrasta -viikko: Jukka Mähönen ja juridiikkaa Oslosta.

Ma, 11/02/2015 - 13:57 By Jari Mäkinen
Jukka Mähönen

Tällä viikolla @suoranalabrasta -twitterprojekti heittäytyi totaalisen toisille raiteille: twiittaajana oli Oslon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori Jukka Mähönen. Hän on lainassa Oslossa Turun yliopistosta, missä hän on toiminut siviilioikeuden professorina vuodesta 2002 lähtien.

Turun lisäksi Berkeleyssä, Yhdysvalloissa, opiskellut Jukka on erikoistunut yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuteen, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeuteen sekä oikeustaloustieteeseen. Hän on tutkinut muun muassa osakeyhtiöoikeuden yleisiä oppeja, yhtiöoikeuden, arvopaperimarkkinoiden sääntelyn, kirjanpidon ja yritysverotuksen yhteensovittamisongelmia, kansainvälisten tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardien roolia Suomen oikeudessa sekä mahdollisuuksia pragmaattiseen oikeustaloustieteelliseen laintulkintaan.

Twiitit ovat luettavissa niin @suoranalabrasta -tilillä kuin Storify-tarinana tässä alla. Isokokoinen versio on Storify-tilillämme, missä ovat myös kaikki aiemman viikot.