Tupakoitsevan äidin lapsesta saattaa tulla skitsofreeninen

To, 05/26/2016 - 12:26 By Toimitus
Odottava äiti, kuva: Torsten Manger / flickr


Sikiön altistuminen nikotiinille lisää skitsofreniaan sairastumisen todennäköisyyttä. Mitä suurempi nikotiinipitoisuus oli äidin veressä, sitä suurempi oli lapsen skitsofreniariski myöhemmin elämässä, selvisi Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen, Columbian yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Oulun yliopiston yhteistyössä tekemässä tutkimuksessa.


Tupakan sisältämä nikotiini voi vaurioittaa kehittyvän sikiön aivojen kehitystä ja aiheuttaa osalla nikotiinille altistuneista lapsista erilaisia kasvuun, kehitykseen ja psyykkiseen oireiluun liittyviä ongelmia myöhemmin elämässä. 

American Journal of Psychiatry -lehdessä julkaistu tutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa selvitetään keskeisten neuropsykiatristen häiriöiden raskaudenaikaisia riskitekijöitä. Tutkimuksen johtaja, Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori Andre Sourander toteaa, että mikäli sikiön nikotiinialtistuksen ja skitsofreniaan sairastumisen yhteys voidaan jatkotutkimuksissa varmentaa, on tutkimustuloksilla globaalia merkitystä pyrittäessä ehkäisemään skitsofreniaan sairastumista.

"Äidin raskaudenaikainen tupakointi ei todennäköisesti yksinään selitä, miksi joku sairastuu skitsofreniaan, mutta voi myötävaikuttaa sairastumiseen esimerkiksi perimän ja ympäristötekijöiden ohella", toteaa tutkimusjulkaisun vastuukirjoittaja, professori Solja Niemelä Oulun yliopistosta.

"Tupakoinnin lopettaminen ennen raskautta saattaisi vähentää jälkeläisen sairastumisriskiä."

Kyseessä on maailman ensimmäinen tutkimus, jossa yhteys sikiöaikaisen nikotiinialtistuksen ja skitsofrenian välillä todennettiin käyttämällä raskaudenaikaisia veriseeruminäytteitä.  Tutkimusaineisto koostui noin 2000 suomalaisäidin ja heidän jälkeläistensä rekisteritiedoista.

"Sikiön nikotiinialtistusta voidaan parhaiten tutkia raskauden aikana otetuin verinäyttein", tarkentaa Niemelä.. 

"Aiemmat tutkimukset ovat perustuneet äidin omaan ilmoitukseen raskaudenaikaisesta tupakoinnista."

Noin 15 prosenttia suomalaisnaisista tupakoi raskauden aikana. Luku on korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa.  

Lapsen syntymäpaino, vanhempien sairastamat psykiatriset sairaudet, vanhempien ikä tai asuinpaikka eivät selittäneet nikotiinialtistuksen ja skitsofrenian välistä yhteyttä.

*

Teksti on Turun yliopiston lähettämä tiedote. Kuva: Torsten Manger / flickr