maapallon väestö

Väkiluvun huima kehitys viimeisen 100 000 vuoden aikana (video)

Sodat ja taudit eivät ole onnistuneet hidastamaan ihmiskunnan kasvutahtia juuri ollenkaan. Tämä käy ilmi animaatiosta, joka kuvaa väkiluvun kehitystä läpi aikakausien.

Amerikan luonnonhistoriallinen museo on tuottanut videon, joka näyttää oivasti kuinka ihmiskunnan väkiluku on muuttunut sitten Afrikasta lähtömme jälkeen.

Väestönkasvun merkittävin vaihe on kestänyt vain viimeiset 200 vuotta. 1800-luvun taitteeseen asti kasvu oli nykyvauhtiin verrattuna tasaista. Suurimpia syitä muutokseen ovat teollistumisen ohella tieteen ja teknologian tuoma hyvinvointi ja terveydenhuolto.

Edes maailmansodat tai pandemiat eivät onnistuneet tekemään merkittäviä lommoa kasvukäyrään. Syntyvyys nimittäin lähtee kasvuun pian tragedioiden jälkeen.

Nyt väestönkasvu alkaa olla jo taittumassa, vaikka jatkuukin yhä voimakkaana. Syntyvyys on jo laskussa lähes kaikkialla, mutta kuolleisuuden pieneneminen ja pitenevä elinikä kompensoivat muutosta.

Jos kehitys jatkuu nykytahtia, maailman väkiluku jatkaa kasvuaan vielä kymmeniä vuosia, ja tasaantunee lopulta noin 11 miljardin tienoille.

Videon tuottanut American Museum of Natural History⇒ on eräs maailman suurimmista luonnonhistoriallisista museoista, ja sijaitsee New Yorkin Manhattanilla. Se tarjoaa myös paljon mielenkiintoista tietoa nettiinkin.

Päivän kuva 21.8.2013: Mitä 7 miljardia ihmistä tekevät?

Ke, 08/21/2013 - 00:35 By Toimitus

Maailmassa on noin seitsemän miljardia ihmistä, mutta mitä me kaikki teemme? Funders and Founders -nettisivusto on tonkinut tilastoja ja tehnyt tämän graafin maapallon väestöstä. Sen mukaan 1,9 miljardia ihmistä on alle 15-vuotiaita ja siten liian nuoria tekemään työtä. 1,7 miljardia on palvelualalla, 1,4 miljardia maataloudessa ja 800 miljoonaa on työssä teollisuudessa. 577 miljoonaa on eläkkeellä tai liian iäkkäitä työhön, 430 on työttöminä ja noin 400 miljoonaa työllistää itse itsensä esimerkiksi olemalla yrittäjiä.

Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan peräti 73% suomalaisista työssäkäyvistä on palvelualalla. Siis noin 1,7 miljoonaa henkilöä, ja heistä 37,3 % toimi julkisella sektorilla eli kunnan tai valtion palveluksessa. Palvelualoista työpaikkojen lukumäärällä mitattuna työllistävin, 371 000 työllistä, oli terveys- ja sosiaalipalvelujen toimiala, jolla oli 91 000 henkilöä enemmän kuin toiseksi suurimman palvelutoimialaluokan eli tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan henkilöstömäärä kasvoi vuoteen 2009 verrattuna 1,5 prosentilla. Teollisuudessa työskenteli 336 000 henkilöä eli noin 35 000 työllistä vähemmän kuin terveys- ja sosiaalipalveluissa. Suomalaiset siis hoitavat yhä enemmän toisiaan, mutta varsinaiseen ansaitsemiseen tarvitaan vähemmän väkeä – tämä on yksi tumma pilvi lisää Suomen tulevaisuuden taivaalla.