Ke, 10/28/2015 - 09:23 By Jari Mäkinen
Zoserin pyramidi

Päivän kuvaEgyptissä Sakkaran hauta-alueella oleva Saqqaran porraspyramidi on Egyptin vanhin suuri kivirakennelma. Sitä pidetään siksi ensimmäisenä ja vanhimpana pyramidina.

Se on Egyptin kolmannen dynastian perustajan faarao Djoserin (2667-2648 EAA) itselleen rakennuttama hauta, jonka ympärillä on laaja temppelialue (kuva kappaleen alapuolella).

Djoserin hautapyramidi on merkittävästi erilainen kuin aiemmat ns. mastaba-haudoista, jotka olivat "vain" matalia, tiilistä tehtyjä sivuiltaan viistoja, litteitä rakennelmia – vähän kuin pyramidien perustoja. 

Voisikin ajatella, että Djoserin pyramidi on kuin useita päällekkäin rakennettuja mastaba-hautoja, eräänlainen pyramidien esiaste.

Siinä missä mastaba-haudat rakennettiin auringossa kuivatuista savitiilistä, on Djoserin pyramidin rakennusaine muotoon hakatut kivet.

Kaikkien arkkitehtien isä

Pyramideista tiedetään kiinnostavasti yleensä myös niiden suunnittelijat, sillä arkkitehdit olivat ammoisessa Egyprissä arvostettuja ja tunnettuja henkilöitä. Tämän Saqqaran pyramidin suunnitteli legendaarinen arkkitehti Imhotep, jota voidaan pitää ensimmäisenä arkkitehtina. Lisäksi hän oli ensimmäinen lääkäri ja insinööri.

Imhotepin patsas LouvressaEi mikään ihme, että Imhotepista tuli hyvin kuuluisa; noin 2000 vuotta kuolemansa jälkeen häntä alettiin palvoa jopa tiedon ja parannustaidon jumalana. Piirroksissa Imhotep kuvataan istuvana miehenä, jolla oli paljaaksi ajeltu pää (minä oli papin tunnusmerkki) ja papyruskäärö polvillaan.

Näin merkittäville ihmisille rakennettiin Egyptissä omat haudat, mutta Imhotepin hautaa ei ole monista etsinnöistä huolimatta löytynyt. Haudan uskotaan sijaitsevan lähellä Djoserin pyramidia, missä on myös myöhemmin rakennettu Imhotepin temppeli. Mahdollisesti temppeli on hänen hautansa, tai sitten hänet on myös haudattu Djoserin pyramidiin.

Onko Joosef sama kuin Imhotep?

Kiinnostavasti monet tutkijat arvelevat, että Vanhan testamentin Joosefin esikuvana olisi ollut Imhotep. Kenties kyseessä on jopa sama henkilö, jolloin Raamattu (joka on kirjoitettu historiallisten kertomusten perusteella) kertookin Imhotepin tarinaa kuvatessaan Joosefia. 

Joosef oli Raamatun mukaan Imhotepin lailla faraon käskynhaltija, ja molempia kunnioitettiin viisautensa vuoksi. Kumpikin oli alhaista syntyperää, mutta vahvimmin heidän yhteydestään puhuu kummankin rooli unientulkitsijana ja Egyptin pelastajana seitsemän vuoden nälänhädältä. Elefantinessa sijaitseva ptolemaiolaiselle kaudelle ajoitettu “nälänhätästeela” kertoo faraon näkemästä unesta, jonka Imhotep tulkitsi jumala Khnumin sanomaksi siitä, kuinka vallitseva seitsemän vuoden kuivuus saataisiin päättymään. Farao Djoserin aikana Egyptiin rakennettiin suuressa mittakaavassa uusia viljasiiloja, joista osa sijaitsee myös Sakkarassa.

Kuva: Flickr / Alina Rigo
Lähteet artikkeliin pääosin Wikipediasta.