To, 03/15/2018 - 20:11 By Markus Hotakainen

Kansainvälisellä avaruusasemalla viipyneet astro- ja kosmonautit ovat huomanneet näkökykynsä muuttuvan. Joissakin tapauksissa muutokset ovat ilmeisiä jo avaruudessa, joskus ne ilmenevät vasta paluun jälkeen.

Houstonin yliopiston tutkijan Nimesh Patelin johdolla on selvitetty, mitä silmässä oikein tapahtuu painottomuudessa.

Ilmiölle on annettu nimilyhenne SANS (Space flight-Associated Neuro-ocular Syndrome) ja sitä on tutkittu jo pitkään. Nyt siitä on saatu uutta ja entistä tarkempaa tietoa OCT-kuvauksen (Optical Coherence Tomography) keinoin.

"Tutkimme 15 ISS-astronauttia ennen ja jälkeen lennon, ja totesimme heidän silmiensä rakenteessa todella tapahtuneen muutoksia", Patel.

Kaikkien tutkittujen näkökyky oli hyvä sekä ennen lentoa että sen jälkeen, mutta monilla oli silti havaittavissa rakenteellisia muutoksia silmissä.

Tutkimuksessa käytetyllä OCT-tekniikalla saadaan poikkileikkauskuvia silmästä, tässä tapauksessa verkkokalvosta. Patelin kehittämällä ohjelmistolla kuvista saatiin selvitettyä, että pitkien lentojen seurauksena silmissä tapahtuu kolmenlaisia muutoksia.

"Tutkimuksessa kävi ilmi, että pitkään jatkuva oleskelu mikrogravitaatiossa saa aikaan muutoksia Bruchin kalvossa olevan näköhermon aukon sijainnissa, verkkokalvon paksuuden kasvua näköhermon läheisyydessä ja suonikalvon lisääntynyttä poimuttuneisuutta", Patel listaa.

Osa näistä muutoksista oli odotettavissa, kun kallonsisäinen paine kasvaa, mutta niissä oli kuitenkin merkittäviä yksilökohtaisia eroja. Esimerkiksi suonikalvon poimuttuneisuus ei ollut niin yleistä, jos verenpaine oli koholla.

Muutosten syistä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta oletettavasti taustalla on painottomuuden aiheuttama kehon nesteiden kertyminen yläruumiiseen ja erityisesti päähän.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ainakin osa pitkien avaruuslentojen aiheuttamista muutoksista palautuu ennallaan vasta pitkän ajan kuluessa.

Patelin johtamalla tutkimuksella ei ole merkitystä pelkästään avaruuslentojen kannalta. Hänen kehittämillään algoritmeilla voidaan jatkossa tutkia myös "tavallisia" potilaita ja kenties havaita hyvin pieniä silmissä tapahtuvia muutoksia, jotka muuten jäisivät huomaamatta.

Tutkimuksesta kerrottiin Houstonin yliopiston uutissivuilla ja se on julkaistu JAMA Ophthalmology -tiedelehdessä (maksullinen).

Kuva: NASA