Su, 09/29/2013 - 00:13 By admin

Kissa, eli kotikissa, Felis catus, petoeläinten lahkon kissaeläinten heimoon kuuluva kesy nisäkäslaji, joka syntyi kesyyntymällä todennäköisesti heti silloin, kun ihminen alkoi viljellä maata: kissa ja ihminen hyötyivät toisistaan.

Vaikka edelleen kaupunkiympäristössäkin kissa vaikuttaa tyytyväiseltä kotieläimeltä, ne kiertelevät itsenäisesti ulkoillessaan varsin laajalti. Radiopantalähettimin tehdyssä tutkimuksessa kissan elinalueen keskikoko on noin 1,1 neliökilometriä, eli vapaa kotikissa kuljeskelee kauas pihan ulkopuolelle. Samalla kuitenkin kissa toimii kuten sen luonto vaatii, eli se saalistaa lintuja, hiiriä ja kaikenlaisia pieniä eläimiä. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan kissat tappavat maassa noin seitsemän miljoonaa lintua vuodessa, ja Englannissa luku on arvioitu 27 miljoonaan. Suomessakin epäillään kissojen tappavan useita miljoonia lintuja, vaikka täsmällistä tutkimusta ei ole tehty.

Normaalisti petojen määrä vaihtelee saaliin määrän ja tautien mukaan, mutta kotikissojen kanta pysyy varsin vakiona, koska ihmisnen tarjoaa ruokaa ja hoitaa kissojen sairauksia. Niiden ns. saalistuspaine pysyy siten vakaana, vaikka luontaisesti petojen määrä vaihtelisi.

Tämän vuoksi esimerkiksi Australiassa ja monilla valtamerten saarilla kissat ovat merkittävä uhka alueiden kotoperäisille lajeille, ja siksi kissa on luokiteltu yhdeksi maailman sadasta haitallisimmasta vieraslajista. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on arvioinut, että kissat ovat olleet aiheuttajana tai osasyynä ainakin 33 lintu-, nisäkäs- tai matelijalajin sukupuutossa. Kissojen menemisiä ja tulemisia kannattaa siksi tarkkailla ja siihen voi puuttua, jos kiltti kotikissa paljastuu innokkaaksi tappajaksi!

Kissat elävät tavallisesti 14–20-vuotiaiksi, mutta hyvin hoidettuna ja asianmukaisesti ruokittuna yli 20 vuoden ikä ei ole poikkeuksellinen. Vanhimmaksi elänyt kissa oli kuollessaan 38-vuotias ja 3 päivän ikäinen. Tällä hetkellä vanhimman kotikissan uskotaan olevan 39-vuotias.