Suorana labrasta 22/2018: Miina Karjalainen vie merelle

Ma, 05/28/2018 - 10:10 By Toimitus

Suorana labrasta menee tällä viikolla kesäisiin merimaisemiin Kotkaan, missä sijaitsee merenkulun monitieteellinen tutkimuskeskus MeriKotka. Sieltä meille twiittailee Miina Karjalainen, eli @MKarjalai.

MeriKotka on jännittävä otus suomalaisessa tutkimusmaailmassa. Se on vuodesta 2005 alkaen toiminut merenkulun tutkimuskeskus, jonka pohjana on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Aalto- yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyö. 

Nimensä mukaisesti Kotkassa sijaitseva laitos tutkii merenkulun turvallisuutta ja tekniikkaa, meriliikenteen ympäristövaikutuksia ja yleisesti merikuljetuksia ja satamatoimintoja.

Tämän viikon @suoranalabrasta-twiittaaja Miina Karjalainen toimii MeriKotkan koordinoimassa COMPLETE-hankkeessa, jossa pyritään pienentämään laivojen mukana kulkeutuvien vieraslajien leviämistä Itämerellä.

"Olen väitellyt vuonna 2006 sinilevien ekosysteemivaikutuksista Itämerellä", kertoo Miina. 

Väittelynsä jälkeen Miina asettui MeriKotkaan ja on toiminut siellä tutkimuskeskukseen hankekoordinaattorina, taloudenpitäjänä ja viestijänä.

"Hankesalkussa on ollut hankkeita laivasimulaattorikeskusten kehittämiseksi, meriliikenteen onnettomuuksien mallintamiseksi, luontoarvojen huomioimiseksi öljyonnettomuuksien yhteydessä, merialuesuunnitteluun vaadittavien aineistojen kokoamiseksi ja pienveneilyn kehittämiseksi kestävämpään suuntaan. Hankkeiden ja tehtävien kirjo on ollut laaja monitieteisessä tutkimusyhteisössä."

COMPLETE-hanke on vienyt Miinaa takaisin juurilleen, meribiologian pariin.

"Hankkeessa on mukana asiantuntijoita kaikista Itämeren maista, joten edellytykset yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ovat hyvät. Vieraslajien saapumisen estämiseen ja parempaan hallintaan päästään vain yhteistyöllä ja harmonisoimalla toimintatapoja koko Itämeren alueella."