Hubble selvitti ensimmäisen kerran super-Maan kaasukehän koostumuksen

Ti, 02/16/2016 - 18:03 By Markus Hotakainen
55 Cancri e


Eksoplaneetta 55 Cancri e on niin sanottu super-Maa, noin kahdeksan kertaa maapalloa massiivisempi kiviplaneetta. Sen kaasukehä on rutikuiva.


Hubble-avaruusteleskoopin avulla onnistuttiin ensimmäisen kerran määrittämään super-Maa-luokkaan kuuluvan eksoplaneetan kaasukehän koostumusta ja ominaisuuksia. Se koostuu pääosin vedystä ja heliumista, vesihöyrystä sen sijaan ei näy jälkeäkään.

Planeetta kiertää Kravun tähdistön 55 Cancri -tähteä, jonka etäisyys meistä on noin 40 valovuotta. Se on jo aiemmin saanut lempinimen "Timanttiplaneetta", sillä sen kokoon ja massaan perustuvien mallien mukaan planeetan sisuksissa on runsaasti hiiltä.

"Tulos on hyvin jännittävä, sillä ensimmäisen kerran olemme onnistuneet havaitsemaan spektristä 'sormenjälkiä', jotka kertovat, mitä kaasuja super-Maan kaasukehässä esiintyy", riemuitsee Angelos Tsiaras Lontoon University Collegesta. Tsiaras kehitti havaintojen käsittelyssä käytetyn analyysimenetelmän yhdessä Ingo Waldmannin ja Marco Rocchetton kanssa.

"55 Cancri e:n kaasukehästä tehdyt havainnot viittaavat siihen, että planeetta on onnistunut pitämään otteessaan merkittävän määrän vetyä ja heliumia kaasupilvestä, josta se alun perin muodostui."

Super-Maat ovat oletusten mukaan Linnunradan yleisin planeettatyyppi. Hubble-avaruusteleskoopilla on yritetty aiemmin tutkia kahden muun samaa kokoluokkaa olevan eksoplaneetan – GJ1214b ja HD97658b – kaasukehiä, mutta niistä ei saatu riittävän tarkkoja spektrejä.

55 Cancri e on kuitenkin poikkeuksellinen super-Maaksi, sillä se kiertää hyvin lähellä tähteeän. Vuoden pituus on ainoastaan 18 tuntia ja pintalämpötilan arvellaan olevan noin 2 000 celsiusastetta. 

Havainnot perustuivat planeetan ylikulkuihin tähden editse. Hubblen avulla muodostettiin useita spektrejä, joita käsittelemällä saatiin erotettua tähden ja sitä kiertävän planeetan spektrit. Mittausten mukaan kaasukehässä näyttäisi olevan myös syaanivetyä eli sinihappoa. Se viittaa myös hiilen esiintymiseen planeettaa ympäröivässä kaasukehässä. 

"Havaittu syaanivedyn runsaus viittaisi siihen, että kaasukehässä on hyvin suuri hiilen ja hapen suhde", arvioi 55 Cancri e:n kaasukehän kemiallisen mallin laatinut Olivia Venot.

"Jos syaanivedyn ja muiden molekyylien esiintyminen varmistetaan muutaman vuoden kuluessa uuden sukupolven infrapunateleskoopeilla, se tukisi teoriaa, että tällä planeetalla on runsaasti hiiltä, joten se on hyvin eksoottinen maailma", toteaa puolestaan Jonathan Tennyson. "Tosin syaanivety eli sinihappo on äärimmäisen myrkyllistä, joten se ei ole planeetta, jolla haluaisin asustaa."

Havainnoista kerrottiin Hubblen kotisivuilla ja tutkimus on julkaistu Astrophysical Journal -tiedelehdessä.

Kuva: ESA/Hubble, M. Kornmesser (kuva on visualisointi siitä, miltä planeetta voisi näyttää)

Onko ISON hajonnut?

Ma, 11/25/2013 - 20:50 By Markus Hotakainen

Sekä Sky&Telescope-lehden että NASAn seurantasivuilla kerrotaan, että komeetan ytimestä tuleva millimetrialueen säteily on heikentynyt muutamassa päivässä vain prosentteihin aiemmasta.

Israel Hermelo ja Michal Drahus ovat tehneet Espanjassa sijaitsevalla IRAM-teleskoopilla (Instituto de RadioAstronomía Milimétrica) havaintoja komeetassa olevan syaanivedyn eli sinihapon säteilystä, jota molekyylit lähettävät tietyillä aallonpituuksilla, yhdisteelle ominaisten emissioviivojen kohdalla.

Mitä aktiivisempi ydin on, sitä enemmän sen havaitaan säteilevän, joten nopeasti heikkenevä säteily kertoo aktiivisuuden hiipuvan. Millimetrialueen havainnoilla pystytään seuraamaan liki reaaliajassa, mitä tapahtuu nimenomaan komeetan ytimessä. Näkyvän valon alueella tehtävät havainnot sen sijaan kertovat koman ja pyrstön ilmiöistä, jotka seuraavat tuntien tai päivien viiveellä ytimen tapahtumia.    

Tutkijat eivät ole antaneet vielä lopullista tuomiota komeetalle, mutta 19. marraskuuta tapahtunut pölypurkaus saattoi olla jo merkki ytimen hajoamisesta. Samanlaisen kohtalon on kokenut esimerkiksi kuvan LINEAR-komeetta vuonna 2000.

Lähipäivät kertovat, mitä komeetalla todella kuuluu. Periheliin eli Auringon lähiohitukseen on aikaa vielä kolme päivää ja tulevassa viikonvaihteessa komeetan voi odottaa ilmestyvän uudelleen näkyviin Auringon loisteesta – jos se on yhä olemassa.