Ma, 11/25/2013 - 20:50 By Markus Hotakainen

Sekä Sky&Telescope-lehden että NASAn seurantasivuilla kerrotaan, että komeetan ytimestä tuleva millimetrialueen säteily on heikentynyt muutamassa päivässä vain prosentteihin aiemmasta.

Israel Hermelo ja Michal Drahus ovat tehneet Espanjassa sijaitsevalla IRAM-teleskoopilla (Instituto de RadioAstronomía Milimétrica) havaintoja komeetassa olevan syaanivedyn eli sinihapon säteilystä, jota molekyylit lähettävät tietyillä aallonpituuksilla, yhdisteelle ominaisten emissioviivojen kohdalla.

Mitä aktiivisempi ydin on, sitä enemmän sen havaitaan säteilevän, joten nopeasti heikkenevä säteily kertoo aktiivisuuden hiipuvan. Millimetrialueen havainnoilla pystytään seuraamaan liki reaaliajassa, mitä tapahtuu nimenomaan komeetan ytimessä. Näkyvän valon alueella tehtävät havainnot sen sijaan kertovat koman ja pyrstön ilmiöistä, jotka seuraavat tuntien tai päivien viiveellä ytimen tapahtumia.    

Tutkijat eivät ole antaneet vielä lopullista tuomiota komeetalle, mutta 19. marraskuuta tapahtunut pölypurkaus saattoi olla jo merkki ytimen hajoamisesta. Samanlaisen kohtalon on kokenut esimerkiksi kuvan LINEAR-komeetta vuonna 2000.

Lähipäivät kertovat, mitä komeetalla todella kuuluu. Periheliin eli Auringon lähiohitukseen on aikaa vielä kolme päivää ja tulevassa viikonvaihteessa komeetan voi odottaa ilmestyvän uudelleen näkyviin Auringon loisteesta – jos se on yhä olemassa.