tupakka

Tupakoitko? Altistut vaaralliselle aivoverenvuodolle

La, 08/13/2016 - 11:09 By Jarmo Korteniemi
Kuva: Bastian Greshake / Flickr

Tupakoinnin suosio on laskenut Suomessa roimasti. Vaikutus näkyy yllättävän nopeasti tappavien aivoverenvuototapaustenkin vähentymisenä.

Tuore suomalaistutkimus kertoo aivokalvon alaisten verenvuototapausten vähentyneen merkittävästi viime vuosina. Syy lienee tupakoinnin vähentyminen. Tutkimus julkaistiin Neurology-tiedelehdessä.

Tutkimuksessa perehdyttiin aivokalvonalaisten aivoverenvuototapausten yleisyyteen. Lyhemmin näitä kutsutaan subaraknoidaalivuodoiksi eli SAV:ksi. Nimitys tulee keskimmäisen aivokalvon tieteellisestä nimestä, lukinkalvosta, jonka rakenne muistuttaa seittiä.

Aineistona tutkimuksessa olivat vuosina 1998 - 2012 todetut SAV-tapaukset, yhteensä vajaat 7000 ihmistä.

Aiemmin SAV-tapauksia oli Suomessa pyöreästi tuhat vuodessa. Suuri osa sairastuneista oli työikäisiä.

Seurannan lopulla tilanne oli parantunut yllättävänkin hyvin: Alle viisikymppisillä SAV-tapaukset olivat nyt paljon harvinaisempia (esiintyvyys laski naisilla 45 %, miehillä 38 %). Vanhemmillakin tapaukset vähenivät jonkin verran (naiset 16 %, miehet 26 %). Pakkaa sekoittaa naisten "luontainen" SAV-riski, joka kasvaa ikääntymisen myötä huomattavasti enemmän kuin miehillä.

Samaan aikaan tupakointi väheni radikaalisti, noin 30 %.

Korrelaatio on selvä, mutta syy-seuraussuhdetta ei oikein voi todistaa. Tutkijoiden mielestä asia on kuitenkin varsin selvä, sillä tupakoinnin on jo aiemmin todettu olevan yksi SAV:n merkittävimmistä riskitekijöistä. 2000-luvulla tapahtuneen tupakkapolitiika ja -mainonnan muutokset sekä tupakointimahdollisuuksien karsiminen lienevät tehneet tehtävänsä. Terveyshyötyjen näkyminen noinkin nopeasti onnistui kuitenkin yllättämään tutkijat.

Mitä aivoverenvuoto oikein tarkoittaa?

Aivoverenvuodot voidaan jakaa vuodon paikasta riippuen kahteen tyyppiin. Kummassakin aivoverisuonen heikentynyt pullistumakohta puhkeaa yllättäen. (Pari muutakin tyyppiä olisi, mutta ne vaativat jonkin onnettomuuden ja tärskyn syntyäkseen.)

"Normaalissa" aivoverenvuodossa verisuoni puhkeaa vuotaen aivokudoksen sisälle. Oireena on voimakas mutta yleensä hetken päästä hellittävä pääkipu, sekä hidastetut aivoinfarktin oireet: kehon osien toispuoleisen hallinnan häiriintyminen tai jopa halvaantuminen. Aivoverenvuoto ei aina ole hengenvaarallinen, mutta hidas hoitoonpääsy aiheuttaa useimmiten pysyviä vaurioita.

Aivokalvon alaisessa aivoverenvuodossa eli SAV:ssa veri taas vuotaa keskimmäisen aivokalvon alle. Tämä nostaa sekä aivopainetta että kuoleman riskiä nopeasti. Arviolta joka neljäs SAV-tapaus johtaa kuolemaan joko ennen sairaalaan pääsyä tai ensiavussa, ja toinen neljännes hoidon saanutkin alle vuodessa. SAV:n tunnistaa kovasta hellittämättömästä pääkivusta, niskakivusta ja valonarkuudesta, oksettavasta tunteesta ja joskus kouristelusta ja jopa tajunnan menetyksestä.

Monissa maissa SAV:iin nopeasti kuolleet luokitellaan sydänkuolemiksi, eikä asiaa tutkita juuri sen enempää. Suomessa ja Pohjoismaissa taas ei luoteta oletuksiin, vaan kuolinsyy selvitetään yleensä ruumiinavauksella. Tämä selittää joskus kuullut väitteet, että SAV olisi meillä erityisen yleinen.

Verisuonten pullistumat aivoissa ovat varsin yleisiä, mutta suurin osa niistä ei koskaan puhkea. Siksi puhkeamiselle altistavien tekijöiden löytäminen on tutkimuksessa tärkeää. Näin hoito voidaan kohdentaa heihin, jotka todennäköisimmin sitä tarvitsevat.

Tutkimuksesta uutisoi ensimmäisenä YLE.

Artikkeli perustuu Helsingin yliopiston tiedotteeseen.

Otsikkokuva: Bastian Greshake / Flickr

Tupakoitsevan äidin lapsesta saattaa tulla skitsofreeninen

To, 05/26/2016 - 12:26 By Toimitus
Odottava äiti, kuva: Torsten Manger / flickr


Sikiön altistuminen nikotiinille lisää skitsofreniaan sairastumisen todennäköisyyttä. Mitä suurempi nikotiinipitoisuus oli äidin veressä, sitä suurempi oli lapsen skitsofreniariski myöhemmin elämässä, selvisi Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen, Columbian yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Oulun yliopiston yhteistyössä tekemässä tutkimuksessa.


Tupakan sisältämä nikotiini voi vaurioittaa kehittyvän sikiön aivojen kehitystä ja aiheuttaa osalla nikotiinille altistuneista lapsista erilaisia kasvuun, kehitykseen ja psyykkiseen oireiluun liittyviä ongelmia myöhemmin elämässä. 

American Journal of Psychiatry -lehdessä julkaistu tutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa selvitetään keskeisten neuropsykiatristen häiriöiden raskaudenaikaisia riskitekijöitä. Tutkimuksen johtaja, Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori Andre Sourander toteaa, että mikäli sikiön nikotiinialtistuksen ja skitsofreniaan sairastumisen yhteys voidaan jatkotutkimuksissa varmentaa, on tutkimustuloksilla globaalia merkitystä pyrittäessä ehkäisemään skitsofreniaan sairastumista.

"Äidin raskaudenaikainen tupakointi ei todennäköisesti yksinään selitä, miksi joku sairastuu skitsofreniaan, mutta voi myötävaikuttaa sairastumiseen esimerkiksi perimän ja ympäristötekijöiden ohella", toteaa tutkimusjulkaisun vastuukirjoittaja, professori Solja Niemelä Oulun yliopistosta.

"Tupakoinnin lopettaminen ennen raskautta saattaisi vähentää jälkeläisen sairastumisriskiä."

Kyseessä on maailman ensimmäinen tutkimus, jossa yhteys sikiöaikaisen nikotiinialtistuksen ja skitsofrenian välillä todennettiin käyttämällä raskaudenaikaisia veriseeruminäytteitä.  Tutkimusaineisto koostui noin 2000 suomalaisäidin ja heidän jälkeläistensä rekisteritiedoista.

"Sikiön nikotiinialtistusta voidaan parhaiten tutkia raskauden aikana otetuin verinäyttein", tarkentaa Niemelä.. 

"Aiemmat tutkimukset ovat perustuneet äidin omaan ilmoitukseen raskaudenaikaisesta tupakoinnista."

Noin 15 prosenttia suomalaisnaisista tupakoi raskauden aikana. Luku on korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa.  

Lapsen syntymäpaino, vanhempien sairastamat psykiatriset sairaudet, vanhempien ikä tai asuinpaikka eivät selittäneet nikotiinialtistuksen ja skitsofrenian välistä yhteyttä.

*

Teksti on Turun yliopiston lähettämä tiedote. Kuva: Torsten Manger / flickr

 

Tupakkateollisuus suunnitteli kannabissavukkeita

Ke, 06/11/2014 - 11:00 By Toimitus
Kannabis

Samaan aikaan kun tupakan polttamiselle asetetaan yhä uusia rajoituksia, ollaan monissa maissa vapauttamassa kannabista nykyisestä täydellisestä kieltämisestä. Tuoreen tutkimuksen mukaan tupakkateollisuus on tarkkaillut pääsyä markkinoille jo pitkään.

Suuret yhdysvaltalaiset tupakkafirmat seurasivat läheisesti keskustelua kannabiksen laillistamisesta 1960-luvun lopulta lähtien ja tekivät salaista kannabistutkimusta. Ne suhtautuivat päihteeseen sekä kilpailevana että mahdollisena omana tuotteena, paljastaa tuore Milbank Quarterly -lehden tiedeartikkeli.

Tutkimus on Kalifornian yliopiston San Franciscon tupakkatutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteishanke, ja siitä kertoi Helsingin yliopiston verkkotiedotus artikkelissaan.

"Tutkimus osoittaa, että tupakkateollisuus on kiinnostunut kannabistuotteiden valmistamisesta. Jos kannabis laillistetaan, tupakkateollisuus todennäköisesti yrittää ottaa markkinat haltuunsa", sanoo yksi artikkelin kolmesta kirjoittajasta, sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.

Yli 80 miljoonaa sivua tupakkayhtiöiden sisäisiä dokumentteja on tullut julkisiksi oikeusprosessin seurauksena 1990-luvulta alkaen. Tutkimus on ensimmäinen, jossa arkistoja on tarkasteltu järjestelmällisesti kannabiksen kannalta.

Rajoitukset tarpeen

Yhdysvalloissa Coloradon ja Washingtonin osavaltiot laillistivat kannabiksen viihdekäytön vuodenvaihteessa ja moni muu osavaltio harkitsee samaa. Tutkijoiden mielestä poliitikkojen ja viranomaisten tulisi varautua tupakkafirmojen tavoitteeseen lisätä kannabiksen käyttöä.

"Jos kannabistuotteita laillistetaan, niitä pitäisi säännellä samoin kuin tupakkaa", jatkaa Hiilamo. "Tämä koskee esimerkiksi mainontaa, verotusta, varoitustarroja ja myyntiä automaateissa tai internetissä. Kannabiksen polttamisen tulisi olla kiellettyä kaikkialla, missä ei saa polttaa tupakkaa."

Tutkimukseen pohjautuvassa Los Angeles Timesin artikkelissa tupakkafirmat, kuten British American Tobacco, Philip Morris ja R.J. Reynolds Tobacco Co, kieltävät olevansa kiinnostuneita kannabismarkkinoista tällä hetkellä.

Suomikin harkitsee

Suomessa suhtautuminen kannabikseen on Hiilamon mukaan lieventynyt ja nuorten käyttökokeilut ovat yleistyneet vuoden 2006 jälkeen.

"Kokemukset USA:n osavaltioista ja Uruguaysta luovat myös meille painetta kannabiksen laillistamiseen. Julkishallinnon säästöt voivat vaikuttaa samaan suuntaan. Halutaan, että viranomaiset käyttävät aikaa muihin ongelmiin kuin kannabiksen kotiviljelijöiden ja käyttäjien valvontaan ja tuomitsemiseen.

Euroopassa Alankomaat ovat olleet poikkeus tiukassa kannabiskieltopolitiikassa, mutta siellä kauppaan ollaan nykyisin tiukentamassa  – syynä ovat tosin enemmän kannabisturistien aiheuttamat järjestyshäiriöt kuin terveyssyyt.

Juttu on käytännössä kokonaisuudessaan Helsingin Yliopiston tiedotuksen tekemä uutinen, jonka on kirjoittanut Elina Mattila-Niemi.

Kuva: Flickr / Manuel Martin Vicente