Tiedehuijarit kiinni!

Julkaistu: 22.03.2014 / Jari Mäkinen
Lego-ukko tutkijana

Kyse ei ole vain siitä, että koululaiset kopioivat kotitöihinsä materiaalia suoraan internetistä, vaan nyt myös tutkijat leikkaavat ja liimaavat materiaalia muista tutkimuksista ja esittävät tuloksia omina, ainutlaatuisina tutkimuksinaan. Kuuluisuuden kutsu saa myös yhä useamman tutkijan suoranaisesti väärentämään tuloksiaan, jotta tulokset olisivat upeampia.

Sitä mukaa kun tutkimuksen määrä on lisääntynyt ja huijaaminen on tullut helpommaksi, ovat jopa aiemmin laadukkaana tunnetut julkaisut päästäneet vahingossa läpi täyttä kukkua. Esimerkiksi Nature hylkäsi yksistään viime kuussa 120 tietokoneella automaattisesti tehtyä julkaistavaksi tarjottua artikkelia.

Yksi olennainen syy huijaukseen on luonnollisesti rahoituksen saaminen omalle tutkimukselle. Lääketieteeseen keskittyneen Lancet -julkaisun tekemän kartoituksen mukaan huimat 85% maailman lääketieteelliselle tutkimukselle annetusta rahoituksesta oli myönnetty hankkeille, jotka olivat kyseenalaisia.

Tutkimusta tutkimuksesta

Onneksi kuitenkin sama tekniikka, joka mahdollistaa helpon tutkimuskopioinnin, tekee mahdolliseksi myös niiden paljastamisen. Itse asiassa huiputtajien löytämisestä on itsesään kehittymässä vähitellen oma tieteenalansa.

Stanfordin yliopisto on käynnistämässä erityistä tutkimuslaitosta huonojen tai valheellisten tutkimusten jäljittämistä varten. The Economist -lehden mukaan uuden METRIC -keskuksen (Meta-Research Innovation Center) ideoija on yliopiston epidemiologian professori John Ioannidis, joka on tähän mennessä taistellut löysää tai jopa tietoisesti tehtyä valheellista tutkimusta vastaan vuodesta 2005 alkaen.

Hän julkaisi itse silloin artikkelin "Why most published research findings are false", eli "Miksi suurin osa julkaistuista tutkimustuloksista on virheellisiä". Taustalla oli havainto siitä, että toiveikkaasti tehty tulosten analysointi, pienet näytemäärät (tai muuten vähäinen havaintomateriaali) ja kehnot ideat tuottavat yleensä kaikkea muuta kuin kelpoa tulosta.

Samaa aihepiiriä on lähestynyt myös huumorijulkaisu "Journal of Irreproducible Results"; tieteellinen sana "irreproducible" tarkoittaa sitä, että tutkimuksen toistaminen ja siten sen todentaminen on hankalaa tai mahdotonta. Tämä onkin poliittisesti korrekti tapa sanoa, että tutkimus on tehty täysin päin mäntyä.

METRIC-laboratorion tehtävänä on yhdistää eri aloilla toimivia tieteen laadusta kiinnostuneita tutkijoita, jotta esimerkiksi tilastotieteilijät voivat käydä läpi lääketieteellisen tutkimuksen matemaattista osaa. Samoin muut eri alojen tuntijat voivat paljastaa heikkouksia tutkimuksissa, joissa käytetään heidän omia tutkimusalojaan ikään kuin työkaluina muunlaisten tulosten saamiseen. Päähuomio on ainakin aluksi lääketieteessä.

Kaikkia maailmassa julkaistua tutkimuksia on mahdotonta käydä läpi, joten METRIC tekee satunnaisotoksia ja ottaa vastaan vinkkejä.

Ioannidis ja keskuksen toinen perustaja Steven Goodman ryhtyvät julkaisemaan julkaisua, missä käydään läpi julkaisuistuja tutkimuksia ja niissä esiintyviä omituisuuksia. Ja lisäksi tulossa on myös tieteellisiä konferensseja asian tiimoilta. Tutkijat siis käyttävät tutkijoiden työtapoja tutkimusten tutkimiseen ja niistä keskustelemiseen.

Tavoitteena ei ole suinkaan vain hämäräperäisten kollegoiden kiusaaminen, vaan toive siitä, että tarkistusten uhka saa tutkijoita toimimaan huolellisemmin. Suurin osa kyseenalaisista tutkimuksista on tehty hyvässä uskossa, ilman aikomusta huijata, mutta kenties kiireessä tai huonosti valmistellen. METRIC aikoo siksi kehittää työkaluja ja menetelmiä, joilla tutkimuksia voi parantaa helposti – tai ainakin tutkimusmetodeihin voi kiinnittää helposti huomiota.

Ainakaan uusi laboratorio ei ole toistaiseksi itse syyllistynyt valheellisen tiedon julkaisuun, sillä heidän oma nettisivunsa näyttää vielä vain Stanfordin yliopiston nettisivupohjaa, mihin uuden METRICin väen pitäisi laittaa tietonsa näkyviin. Toivottavasti pian!

Otsikkokuvassa on Lego-ukko tutkijana Flickr-kuvapalvelusta.