Suorana labrasta 4/2018: Lotta Kaila ja kasvinsuojeluaineita

Ma, 01/22/2018 - 09:40 By Toimitus

Tällä viikolla @suoranalabrasta tavoittelee puhdasta ruokaa puhtaasta ympäristöstä. Viikon twiittaaja Lotta Kaila (@lottakaila) tekee työtä sen eteen, että kasvinsuojeluaineet ja niiden käyttö on turvallista niin ihmisille kuin ympäristöllekin.

Jos Lotan twiittaushistoriaan on luottamista, liittyvät tämän viikon twiitit suurelta osin kasvinterveyteen, ruoantuotantoon ja mehiläisiin.

Mutta niissä on varmaankin pieni ero aiempiin vastaaviin @suoranalabrasta -hankkeessa olleisiin twiitteihin, sillä Lotta ei ole tutkija eikä hänen työnsä ole tutkimusta.

Sen sijaan hänen työhönsä kuuluu paljon tutkimusaineiston käsittelyä, koska Lotta on ylitarkastaja Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa, eli Tukesissa, missä hänen tehtävänään on varmistaa, että kasvinsuojeluaineita markkinoidaan ja käytetään turvallisesti Tukesin hyväksymien käyttöehtojen mukaisesti. Vain tällöin ne ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle.

Ihmisten ja ympäristön turvallisuutta uhkaavat muun muassa laittomat valmisteet ja valmisteiden välinpitämätön käyttö. Laittomat valmisteet voivat aiheuttaa vaaraa, jos ne esimerkiksi sisältävät kiellettyjä aineita. Välinpitämätön kasvinsuojeluaineiden käyttö saattaa puolestaan aiheuttaa esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden kulkeutumisen pellolta pientareelle pölyttäjien ja muiden hyötyeliöiden niskaan. Lotta tekee töitä tällaisen toiminnan ehkäisemiseksi.

Tukesin antamat hyväksymisehdot kasvinsuojeluaineille perustuvat tutkittuun tietoon, ja tämä liittää Lotankin työn vahvasti tutkimukseen.

Hyväksymisehtojen toteutumisen valvonta varmistaa osaltaan sen, että tutkimuksesta saatu tieto toteutuu käytännön elämässä.