To, 05/02/2013 - 11:10 By Markus Hotakainen

Tuntuuko siltä, että paremmat bileet ovat aina jossain muualla? Se voi toki pitää paikkansakin, mutta tuntemuksensa kanssa ei tarvitse olla enää yksin. Kyseessä on FoMO, “fear of missing out” eli pelko siitä, että jää jostakin paitsi.

Pelkotila ei ole uusi asia – kukapa ei olisi joskus tuntenut missaavansa jotain tärkeää – mutta sosiaalisen median myötä se on tullut yhä yleisemmäksi ja samalla kiinnostavammaksi. Jopa niin kiinnostavaksi, että ilmiötä on alettu tutkia tieteellisesti.

Andrew Przybylskin johtama tutkimusryhmä on kehittänyt Essexin yliopistossa testin, jolla FoMOn vakavuutta on mahdollista mitata. Testitulosten mukaan FoMO vaivaa pahiten alle 30-vuotiaita, mikä ei ole ollenkaan yllättävää. Esimerkiksi Facebookin ja Twitterin käyttäjistä noin kolmannes on ikäryhmässä 18–34 vuotta.

Toisaalta kaksi kolmannesta on yli 34-vuotiaita, joten FoMO ei johdu niinkään sosiaalisesta mediasta vaan iästä. Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median käyttö ei aiheutakaan FoMOa, vaan päinvastoin: FoMOsta kärsivillä se on syy käyttää sosiaalista mediaa.

Przybylskin ryhmä, jossa on tutkijoita Essexin yliopiston lisäksi Kalifornian ja Rochesterin yliopistoista Yhdysvalloista, on todennut FoMOlla olevan monia itsestään selviltä vaikuttavia piirteitä, mutta jotkut niistä ovat jossain määrin yllättäviä.

FoMO on yleisintä ja vakavinta nuorilla ja erityisesti nuorilla miehillä. Pelkotilan vakavuuteen vaikuttaa elämisen laatu ja etenkin se, millaiseksi oman elämänsä mieltää. FoMOsta kärsivien suhtautuminen sosiaaliseen mediaan on aktiivisesta käytöstä huolimatta usein ristiriitaista.

Toisaalta FoMO on myös itseään toteuttava ennustus. Przybylskin mukaan FoMO voi muodostua niin vakavaksi, että muiden tekemisiä ja tekemättä jättämisiä seuratessaan ei huomaa tekevänsä itse mahdollisesti hyvinkin mielenkiintoisia asioita.

Tulokset julkaistaan heinäkuussa Computers in Human Behavior -lehdessä ja se on ensimmäinen FoMOsta tehty laaja tutkimus. Vaikka pelkotila sinänsä ei olekaan uusi, käsite nousi esiin vasta muutama vuosi sitten, kun sosiaalisen median käyttö yleistyi ja helpottui entisestään älypuhelinten ansiosta.

FoMO-testin voi tehdä osoitteessa www.ratemyfomo.com. Testi on englanninkielinen.